Bystyret 21. april 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 59/16: Høring – Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

PS 59/16: Høring – Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

Kommunaldepartementet sendte i januar ut et høringsforslag om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv. Høringsfristen er 27. april.

I høringsnotatet foreslår departementet at kommuner gis adgang til å reise sak for domstolene mot staten i nærmere bestemte rettslige tvister. Videre foreslås det å begrense statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønn.

Regjeringen ønsker å styrke det kommunale selvstyre for å gi innbyggerne større innflytelse over tjenestetilbud og samfunnsutvikling i eget lokalsamfunn. Et tiltak for å styrke dette, er å redusere statlige instansers adgang til å overprøve kommunenes frie skjønnsutøvelse.

Den praktiske hovedregelen er at et statsforvaltningsorgan (ofte fylkesmannen) er klageinstans for kommunale vedtak. Departementets forslag innebærer en markant begrensning i klageinstansens mulighet til å oppheve eller endre vedtaket.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo