Bystyret 21. april 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 56/16: Annengangsbehandling – Områderegulering for Landebukta boligfelt

Multiconsult AS varslet oppstart av områderegulering for B1 og SB1 i kommuneplanens arealdel 23.12.10. Oppstarten ble meldt på vegne av de største grunneierne i området. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring.

En områderegulering er en type reguleringsplan som det er kommunen som har ansvar for å utarbeide. Loven gir imidlertid også mulighet for at private aktører kan utarbeide områdereguleringer, men dette skal da skje etter nærmere avtale med kommunen, og innenfor de rammene som kommunen setter. Planarbeidet har derfor vært et samarbeid mellom grunneiere, regulant og kommune.

Planforslaget ble sist behandlet i Planutvalget i november 2015. Så var det ute på høring i perioden 17. desember 2015 til 1. februar 2016.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo