Bystyret 21. april 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 48/16: Kvalitets- og utviklingsmelding 2016 Oppvekst

PS 48/16: Kvalitets- og utviklingsmelding 2016 Oppvekst

Innenfor virksomhetsområdene Byutvikling, Helse og omsorg og Oppvekst utarbeides det hvert år en kvalitets- og utviklingsmelding som legges frem for bystyret. Meldingen er både lokalt og nasjonalt forankret gjennom henholdsvis årshjulet for virksomhetsstyring i Mandal kommune og gjennom bestemmelser i opplæringsloven om utarbeiding av en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen.

Kvalitets- og utviklingsmeldingen gjelder alle enheter og avdelinger under virksomhetsområde Oppvekst. Det vil si alle grunnskolene, barnehageenheten, kvalifiseringsenheten og PPT. Et av de viktigste målene med å lage en kvalitets- og utviklingsmelding er å bidra til en felles forståelse og god dialog enhetene/avdelingene imellom og opp mot det politiske nivå. Formålet er en stadig forbedring av kvaliteten på tjenestetilbudet.

Det ble besluttet å ta en kort pause for å gjøre rom for gruppemøter i de ulike partiene. Her er del 2.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo