Bystyret 17. mars 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 24/16: Behov for sykehjemsplasser og kontorlokaler

PS 24/16: Behov for sykehjemsplasser og kontorlokaler

Det siste året har Mandal kommune hatt et sterkt press på tjenester innen eldreomsorgen. Dette gjelder spesielt behov for omsorgsboliger med heldøgnsbemanning og sykehjemsplasser. Kommunalsjef for helse og omsorg orienterte driftsstyret første gang i mars i fjor om denne situasjonen.

Det har vært rapportert jevnlig til bystyret om situasjonen i løpet av 2015 i forbindelse med økonomirapporter. Det ble senest i driftsstyremøtet i februar gitt en muntlig orientering om situasjonen.

For å kunne gi et forsvarlig tilbud til alle som har krav på tjenester har en opprettet midlertidige sykehjemsplasser ved Holum omsorgssenter, opprettet flere dobbeltrom på sykehjemmet og tatt i bruk kontorer/andre rom på sykehjemmet til pasienter. Mandal kommune har i tillegg kjøpt institusjonsplasser i andre kommuner i Lindesnesregionen og ikke tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til rett tid. I 2015 har en brukt til sammen kr 310 000,- til kjøp fra andre kommuner og for utskrivningsklare pasienter fra Sørlandet sykehus.

I forbindelse med reduksjon av antall sykehjemsplasser i 2013 ble den gang ledige lokaler omgjort til kontorer for avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling og stab helse og omsorg som ble tatt opp i sak 36/13.

Det ble besluttet å gjennomføre en pause for å gi rom for gruppemøter før debatten gikk videre. Etter pausen fortsatte debatten og en endelig votering over ett forslag mot innstillingen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo