Bystyret 17. mars 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 22/16: Ny tømmerkai i Strømsvika

PS 22/16: Ny tømmerkai i Strømsvika

Mandal Havn KF har i sin strategi om å sikre fremtidige arealer og bygge opp fond for havneutvikling. I forbindelse med forprosjektrapporten «Utvikling av Strømsvika» i september 2013 ble det i oktober samme år søkt Statens Landbruksforvaltning (SLF) om tilskudd på kr 23 mill. til ny tømmerkai i Strømsvika. Totalkostnad var den gang estimert til kr 63. mill.

Søknaden ble avslått, blant annet fordi søknadsbeløpet var for stort i forhold til summen som var avsatt i statsbudsjettet, kr 30 mill. I statsbudsjettet for 2016 er det avsatt ca. kr 46 mill. til tømmerkaier, og det tas sikte på at søknad sendes til Landbruksdirektoratet innen fristen 1. april 2016. En arbeidsgruppe ledet av rådmann Hans S. Stusvik i Marnardal har siden januar 2016 arbeidet aktivt for å finne den rette organisering og finansiering av tømmerkaia. Totalkostnad er nå beregnet til kr 70 mill., og det vil bli søkt om tilskudd i størrelsesorden kr 30 mill.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo