Bystyret 17. mars 2016

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Even Tronstad Sagebakken, AP vedr. «Innføring av nye kompetansekrav for lærere»

Interpellasjon ved repr. Even Tronstad Sagebakken, AP vedr. «Innføring av nye kompetansekrav for lærere»

Interpellanten viser til at regjeringen har gitt et tidsrom på 10 år før det må være slik at alle lærere som underviser i de tre basisfagene: norsk, matematikk og engelsk har formelle kompetansen som kreves. Tolkningen av kompetansekravene har vært oppe til debatt i mange kommuner. Spennet har gått fra «total avskilting over natta» til at kravet som innebærer tilbakevirkende kraft vil bli endret.

Intepellanten mener at det ikke kan være slik at lærere som har utført et tilfredsstillende og godt arbeid, plutselig blir fratatt sine oppgaver og funksjoner grunnet rigide tolkninger av kravene.

Historier fra kommuner med slike rigide tolkninger, har vært en medvirkende årsak til at det i februar ble sendt ut en presisering fra Utdanningsdirektoratet om å gi dispensasjon fra kompetansekravene i den 10 årsperioden som er satt for innføringene av disse.

Dette rundskrivet ble sendt ut, for å presisere at det er et handlingsrom her som krever fornuftig bruk av skjønn og fortolkning. Interpellanten spør da hvordan ordføreren vil sikre at Mandalsskolen bruker et fornuftig skjønn i tråd med presiseringen i rundskriftet for å hindre en «avskilting» av lærere fra skolestart 2016. Interpellanten spør også hvordan ordføreren vil legge opp løpet for å sikre at lærere som i dag ikke fyller kompetansekravene, men som har fungert som både faglærer og kontaktlærer i flere år, får anledning til å skaffe seg den formelle kompetansen i løpet av de neste ti årene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo