Bystyret 18. februar 2016

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Christoffer Westermoen, KrF, «Interpellasjon om kommunens integreringsarbeid»

Interpellanten viser til at avisene i det siste har skrevet mye om integrering. I Mandal er vi heldige som har flere frivillige organisasjoner og privatpersoner som bidrar til at flyktninger og asylanter integreres i vårt lokalsamfunn.

Rundt månedsskiftet har vi kunne lese i lokalavisen om alt fra språkundervisning og middagsfellesskap, til kvinnegruppe og klesutdeling. Dette er alle eksempler på aktverdige initiativ, med betydelige positive gevinster for den enkelte og for lokalsamfunnet vårt! Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti mener at det er avgjørende viktig for integreringen at kommunen har et godt samarbeid med lag og foreninger.

Interpellanten spør på vegne av de fire partiene om hvordan ordføreren vil jobbe for at kommunen blir den viktigste støttespilleren for lag og foreningers integreringsarbeid og hvordan ordføreren vil videreutvikle effekten som allerede kommer som følge av den frivillige innsatsen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo