Bystyret 21. januar 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 7/16: Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

PS 7/16: Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Formålet med «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
I 2016 er det 149 mill. statlige midler som skal fordeles. Bystyret skal som en del av sin helhetlige barne- og ungdomspolitikk integrere den nasjonale tilskuddsordningen, forvaltet av Barne- og ungdoms- og  familiedirektoratet (Bufdir), og foreta politisk vurdering og prioritering av de innkomne søknader.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo