Bystyret 21. januar 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 6/16: Høringsuttalelse – Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

PS 6/16: Høringsuttalelse – Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov. Høringsfristen er 22. januar 2016.  Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og
diskrimineringslov.

I høringsnotatet heter det at en felles lov vil gi et mer oversiktlig og helhetlig vern mot diskriminering uavhengig av diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområde. Dermed får vi et mer effektivt redskap mot diskriminering. En samlet lov vil forenkle bruken av regelverket, gjøre loven lettere tilgjengelig og legge til rette for mer likeartet håndhevings- og rettspraksis.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo