Bystyret 21. januar 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 5/16: Holum idrettsanlegg – Tilleggsbevilgning

PS 5/16: Holum idrettsanlegg – Tilleggsbevilgning

Holum har i en årrekke hatt en fotballbane med gressdekke. I tillegg har det vært et friidrettsanlegg med grusdekke rundt fotballbanen. Fotballbanen må være stengt ca 7 mnd av året for å unngå at gresset blir ødelagt. I tillegg til gressbanen er det en grusbane. Denne banen har blitt brukt hele året både av skolen som utelekeområde og til annen idrettsaktivitet.

For kastidretter, spesielt slegge, har grusbanen vært det eneste treningsfeltet i kommunen og det har derfor vært svært mye brukt. Da det ble vedtatt å bygge flerbrukshall i Holum på grusbanen, ble det også vedtatt at fotballbanen og friidrettsanlegget skulle erstattes med kunstgress og friidrettsdekke. Samtidig skulle det etableres et nytt areal for kastidretter innenfor område regulert til offentlig formål.

I vedtaket for PS 3/15 er det satt av en ramme på kr. 6 265 000,- til rekkefølgekravene knyttet til bygging av ny flerbrukshall. Innenfor denne rammen var det lagt inn estimater for kjøp av grunn regulert til offentlig formål, bygging av fortau, kunstgressbane og delanlegg for friidrett inkl kastareal.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo