Bystyret 17. desember 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 184/15: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016

PS 184/15: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016

IMDI sendte et brev i november med en anmodning om at Mandal bidrar til å ta i mot flere flyktninger som følge av at bosettingsbehovet for 2016 har økt. De anmoder kommunen om å bosette 75 flyktninger i 2016, 25 av disse enslige barn og unge.

Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger spesielt. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDi tidligere har anmodet kommunene om. Bosettingsbehovet er økt til 18 000 flyktninger i 2016. Det er særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige mindreårige).

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo