Bystyret 17. desember 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 181/15: Annengangsbehandling av detaljregulering for Strømsvika-Brennevinsmyra Næringsområde

PS 181/15: Annengangsbehandling av detaljregulering for Strømsvika-Brennevinsmyra Næringsområde

Cowi meldte oppstart av planarbeid for Strømsvika-Brennevinsmyra Næringsområde i januar 2014. Gjeldende reguleringsplan sier at planområdet i hovedsak er regulert til industri, havn og LNF-formål. Formålet med planen er å tilrettelegge for havne- og næringsvirksomhet, og det er  foreslått arealerregulert til blant annet kontor, industri, industri/lager, havn og gang- og sykkelvei.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo