Bystyret 17. desember 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 180/15: Annengangsbehandling – Detaljregulering for Piren

PS 180/15: Annengangsbehandling – Detaljregulering for Piren

I juli 2013 meldte SMS Arkitekter AS om oppstart av detaljregulering for delområdet SO1, samt deler av PO av elvepromenade i reguleringsplan for Mandal sentrum.

Delområde SO1 er regulert til kombinert formål “Industri, kontor, herberge/bevertning/hotell, bolig”. Det tillates en utnyttelse på 150 % TU, mønehøyde for saltak på 12 meter og for flatt tak på 11 meter. Det er angitt at det ikke tillates boligformål i 1. etg. For område PO er det angitt i bestemmelsene at området skal tilrettelegges som en offentlig møteplass med sitte og oppholdsarealer, samt definerte områder for bilkjøring og parkering.

Etter flere runder i planutvalget, er detalreguleringen nå klar for en ny behandling i bystyret.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo