Bystyret 10. desember 2015 (Budsjett)

Tilbake til arkiverte møter

PS 175/15: Nytt valg av representant i Kirkelig fellesråd 2015 – 2019

Under bystyremøtet i oktober ble Heidi Sandaa valgt som Mandal kommunes representant til Mandal Kirkelige Fellesråd 2015 – 2019. Jorun N Stallemo ble valgt som vara. Kirkevergen har gjort oppmerksom på at det i vilkårene for medlemmer i fellesrådet, kreves at medlemmene er medlem av Den Norske Kirke. På det tidspunktet valget ble gjort, var Sandaa ikke medlem.

Under forrige bystyremøtet ble det bedt om at saken skulle tas opp på nytt. Kirkevergen har gitt uttrykk for at kirkas ønske er at kommunens representant skal være et fast bystyremedlem og aller helst også medlem i driftsstyret (formannskapet), for å sikre god kontakt mellom kirka og kommunen. Kirkevergen mener det er særlig viktig nå som
kirkebygget trenger omfattende reparasjon og utbedringer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo