Bystyret 19. november 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 169/15: Høring – Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020

PS 169/15: Høring – Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 angir overordnede mål og delmål for kollektivtransporten ut fra de funksjoner kollektivtransporten har i ulike deler av fylket, og angir noen overordnede strategier samt prinsipper og hovedinnretning for videre utvikling av kollektivtilbudet i fylket.

Planen skal, i samsvar med styringssignaler gitt i «Regionplan Agder 2020», vise hvordan kollektivtransporten bør inngå i et samlet transportsystem hvor ulike transportmidler sees i sammenheng og hvor man utnytter den enkelte transportforms fortrinn.

Planen fremhever behov for samarbeid mellom flere aktører for å nå målsettingene. Det er mange aktører som direkte og indirekte bidrar til grunnlaget for kollektivtransporten og den samlede reiseopplevelsen.

Planen synliggjør derfor også hvordan staten, kommuner Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB og andre instanser kan bidra til eller påvirke måloppnåelse i planen ut fra sine ansvars- og tiltaksområder.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo