Bystyret 19. november 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 168/15: Høring – Ekspressbussutredning

PS 168/15: Høring – Ekspressbussutredning

Statens vegvesen Region sør utarbeider en ekspressbussutredning for riks- og europaveier. Denne skal være klar ved årrsskiftet og har en høringsfrist innen 1. desember.

Hensikten med utredningen har vært å se på hvordan Statens vegvesen som vegeier og samfunnsaktør kan bidra i arbeidet med å nå nullvekstmålet i NTP, Regjeringens Klimamål samt ivareta sitt sektoransvar for kollektivtrafikk. En rød tråd i arbeidet har vært å fremme ekspressbusser som et alternativt transportmiddel til bil. I rapporten kommer det frem to tiltaksplaner for videre oppfølging, blant annet holdeplasser og universell utforming på disse.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo