Bystyret 22. oktober 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 136/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø

Link Arkitektur AS meldte i mars 2013 om oppstart av detaljregulering for del av område BFK3 i reguleringsplan for Nedre Malmø. Dette område er regulert til kombinert formål «Bolig, forretning, kontor». Det tillates en utnyttelse på 40 % BYA, maks byggehøyde er på kote 16 moh, og maksimalt antall etasjer er 4.
Planutvalget hadde oppstartsmeldingen til behandling i møte i april 2013. Sist revidert planforslag ble mottatt komplett i mai og ble behandlet og siden lagt ut til offentlig ettersyn. Nå har merknader kommet inn og planforslaget er klar til en ny behandling.

Det ble besluttet å utsette saken en time før votering for å gi kommuneadministrasjonen mulighet til å finne svar på spørsmålene fra representant Ekeland for å få mer klarhet i hva de egentlig kom til å stemme over.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo