Bystyret 5. oktober 2015 (Konstituerende møte)

Tilbake til arkiverte møter

PS 128/15: Valg av kontrollutvalg 2015 – 2019

Det er lovpålagt med kontrollutvalg. Dette forestår det løpende tilsyn med kommunens forvaltning på bystyrets vegne. Kontrollutvalget er blitt et mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på forvaltningsrevisjon og  selskapskontroll som tillegg til finansiell revisjon.

Ifølge loven skal kontrollutvalget ha minst 3 medlemmer, hvorav minst 1 medlem velges blant bystyrets medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av nemd med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen. Det foreligger egen instruks for kontrollutvalg.

Dette er forøvrig første sak som Alf Erik Andersen fra FrP som ordfører.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo