Bystyret 10. september 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 121/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Marnar brygge

Planforslaget var til førstegangsbehandling i Planutvalget 13. mai 2015. I møtet ble det blant annet vedtatt at detaljregulering for promenaden fra Verven til og med Sanden brygge skulle slås sammen med detaljregulering for Marnar brygge til en reguleringsplan. Det ble også vedtatt at lekearealet ut mot elvepromenaden skulle være offentlig. Teknisk forvaltning hadde underveismøte 18. mai 2015 med regulant og utbygger hvor Planutvalgets vedtak ble gjennomgått. 
Utbygger ønsket en ny behandling for å få en ny vurdering av flere forhold.
Dette vedrørte blant annet utkragning av balkonger ut over formålsgrense, tilbaketrekking av byggeområdene, tilbaketrekking av 4. etasje fra fellesområdene, tilbaketrekking av tekniske installasjoner fra offentlig arealer, nedkjøringsrampe til parkeringskjelleren, illustrasjonsplan for lekeareal og rekkefølgebestemmelsene. Planforslaget var så til ny førstegangsbehandling 17. juni 2015. Det ble siden lagt ut til offentlig ettersyn og det kom inn flere merknader til dette. Nå er planforslaget klar til en ny behandling av bystyret. Hannah Dybesland fra Høyre orienterer om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo