Bystyret 18. juni 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 88/15: Kommunereformen – Videre arbeid

PS 88/15: Kommunereformen – Videre arbeid

Bystyret i Mandal vedtok i juni i fjor å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere om Mandal kommune bør slå seg sammen med andre kommuner, samt gi en anbefaling om hvilke kommuner som bør inngå i en eventuell ny og større kommuner. Arbeidet har så langt vært konsentrert rundt prosjektet «Nye Lindesnes» der det har vært lagt opp til et løp med planprosess etter plan- og bygningsloven som prosessmetodikk.

I bystyrets møte i mars ble det også vedtatt at Mandal kommune skulle søke observatørstatus i de prosessene som foregår i Knutepunkt Sørlandet knyttet til kommunereformen. Dette med bakgrunn i innspill rundt et mulig alternativ for ny storkommune bestående av kommunene Mandal, Marnardal, Søgne og Songdalen. Gjennom denne saken fremmer rådmannen forslag til videre prosess rundt planprogrammet for Nye Lindesnes og gir bystyret en orientering om dialogen med Knutepunkt Sørlandet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo