Bystyret 18. juni 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 107/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Kastellodden brygge

PS 107/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Kastellodden brygge

Drag AS meldte i juli 2013 om oppstart av detaljregulering for delområdet IB2 i reguleringsplan for Mandal sentrum. Området er avsatt til kombinert formål både industri og bolig. Det er angitt en maksimal utnyttelse på 100% og en maksimal mønehøyde på 12 meter. Planen ble sendt inn til 1. behandling i planutvalget i januar 2014. Et revidert planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden februar til april og ble behandlet i planutvalget i går. Nå er det opp til bystyret å bestemme veien videre for dette området.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo