Bystyret 21. mai 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 74/15: Brannsikringstiltak i den tette trehusbebyggelse i Øvrebyen

PS 74/15: Brannsikringstiltak i den tette trehusbebyggelse i Øvrebyen

Mandal kommune har ca. 650 verneverdige trehus i tett trehusbebyggelse. De er inndelt i 5 ulike områder, Tranggata, Øvrebyen, Støkkan, Sanden og Malmø. I 1988 fikk kommunen tildelt bygningsvernprisen fra Vest Agder Fylkeskommune for arbeidet med utarbeidelse av plan for å ivareta disse trehusene for ettertiden, jfr. tidligere bevaringsplan.

Mandal hadde sin bybrann i 1810. Kommunen har på bakgrunn av historien utarbeidet en handlingsplan for brannsikring av Øvrebyen. I tillegg er det utarbeidet en brannsikringsplan av Multiconsult. Disse vil danne grunnlaget for videre planlegging av de andre gjenstående områdene. Tranggata er ferdig brannsikret.
Eierne av boligene i Øvrebyen ble allerede i 2010 invitert til et informasjonsmøte i regi av Brannvesenet Sør IKS.

Det samarbeides for tiden tett med velforening og Brannvesenet Sør IKS. Representanter for velforeningen har bidratt positivt for å søke å komme i mål med tiltak for brannsikre husene i området.
I handlingsplanen for Øvrebyen legges det i første omgang opp til å etablere 4 varmesøkende brannkameraer. Disse kameraene vil dekke alle husene i denne tette trehusbebyggelsen dersom utvendig brann skulle oppstå, og være direkte tilkoblet Alarmsentralen i Arendal. Kommunen er kjent med at flere av våre nabokommuner arbeider om samme tema. Det er derfor tatt initiativ overfor OFA for å få til en felles innkjøpsavtale. Handlingsplanen legger videre opp til å installere tørre vanntåkeanlegg i inntil 146 hus. Dette gjelder bygninger med to eller flere etasjer. Anleggene anbefales for å kontrollere overtenning.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo