Bystyret 21. mai 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 69/15: 2. gangsbehandling av områderegulering for Gismerøya

Bystyret behandlet denne saken på forrige møte med et vedtak om å sende saken tilbake til planutvalget for å diskutere to problemstillinger i denne saken: Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei, samt gjenoppføring av eksisterende bygg i friluftsområde ved eventuelle naturskader/brann. Det ble også stilt spørsmål hvorvidt det var behov for en ny høringsrunde eller ikke. John Kittelstad fra KrF orienterer om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo