Bystyret 21. mai 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 68/15: Avtale om Sykkelbyen Mandal (2015-2020)

PS 68/15: Avtale om Sykkelbyen Mandal (2015-2020)

Mandal kommune har mottatt henvendelse fra Statens vegvesen med anmodning om inngåelse av ny sykkelbyavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og Mandal kommune. Bystyret vedtok deltakelse i Nullvisjonsprosjektet og en investeringsramme for gang- og sykkelveier på 5 millioner kroner i budsjettvedtaket.

Hensikten med en ny sykkelbyavtale er å etablere et felles grunnlag og mål for videre arbeid med Sykkelbyen Mandal. Dette vil omfatte utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og
næringsliv. Det skal arbeides for en felles, langsiktig strategi for finansiering og utvikling av sykkelbyen.

Hovedmålet for avtalen er å øke andelen sykling ytterligere. Delmål skal være å få innbyggerne til å oppleve det enda mer attraktivt å sykle og at flere av de daglige reisene til jobb, skole og fritidsaktiviteter, tas med sykkel. Antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker.

Siril Follerås Engedal fra Senterpartiet orienterer om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo