Bystyret 21. mai 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 67/15: Oppnevnelse av navneutvalg og behandling av navnesaker

PS 67/15: Oppnevnelse av navneutvalg og behandling av navnesaker

Rådmannen er delegert myndighet i navnesaker etter Stadnamnlova og har videredelegert denne til kulturenheten. Adressesaker på gater og veier avgjøres av kultur i samarbeid med teknisk forvaltning. I navnesaker på plasser, torg, broer og lignende har kultur også i varetatt denne oppgaven. Siste sak var navn på Adolph Tidemands bro. Da oppnevnte bystyret en sammensatt gruppe med 7 politikere og kultursjefen som sekretær. Denne gruppen behandlet alle innkomne forslag fra den rådgivende folkeavstemningen i 2010 for valg av navn på den nye sykkel og gangbroa over elva. Gruppen fattet enstemmig vedtak.

Kommunen har mottatt forslag fra Mandal byselskap om at plassen foran Buen kulturhus gis navnet Kjell Askildsen plass.
Dette skaper behov for å få en forutsigbar behandling av både navneforslaget og valget av plass, og eventuelt flere slike og lignende saker som måtte komme senere. Lignende saker kan eksempelvis være forslag på å endre eksisterende gate- eller veinavn.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo