Bystyret 23. april 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 62/15: Forlengelse av viljeserklæring for en ny periode fra 1. juli 2015 til 2018

Bystyret behandlet denne saken sist i april i fjor hvor viljeserklæringen ble forlenget med 1 år til 1. juli i år. Agder-kommunene inngikk en Samordningsavtale i 2001 vedrørende regional innflytelse som majoritetsaksjonær i Agder Energi AS. Denne avtalen bestemmer blant annet at kommunene ikke kan selge eller på annen måte overdra eller forplikte seg til å overdra aksjer med mindre slikt salg har tilslutning fra minst 85 % av kommunene i henhold
til deres eierandel i selskapet. Forlengelse av viljeserklæringen(Fredningstiden) har blitt behandlet flere ganger av kommunene. Arbeidsutvalget anbefaler at Agdereierne inngår ny viljeserklæring med 3 års tidshorisont, gjeldende fra juni 2015 da den nåværende erklæringen løper ut. Forslag til ny viljeserklæring skal legges frem for signering under eiermøtet 11. mai.

Siril Follerås Engedal fra Senterpartiet er saksordfører.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo