Bystyret 23. april 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 61/15: Høring av forslag til regional plan: VINN AGDER

Oppstart og høring av planprogram for Regional paln for innovasjon og bærekraftig verdiskapning Agder ble behandlet i bystyret i april i fjor. Da vedtok de at det er et viktig planarbeid som startes opp og at de da var enige med planprogrammet, og fremhevet spesielt behovet for etablering av folkehøyskolen SKAP i Mandal.

Formålet med planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor i hele Agder. Planen skal bidra til å gjøre Agder til et enda bedre og enda mer attraktivt sted å bo og arbeide i og å besøke. Planen skal sette overordnete mål for næringslivsutvikling og verdiskaping i Agder.
Med VINN Agder skal vår landsdel fremstå mer synlig og tydelig og ta en nasjonal posisjon
på områder der vi har våre fortrinn.

I de regionale planstrategiene for Aust- og Vest-Agder ble det vedtatt at Felles reiselivsstrategi for Aust-Agder og Vest-Agder og FoU-strategi for Agder skal revideres som en del av arbeidet med VINN Agder. Konkret betyr det at det ble laget en egen revidert reiselivsstrategi og en revidert FoU-strategi, pluss at de viktigste elementene fra disse
prosessene er blitt integrert i dette plandokumentet.

VINN Agder har et langsiktig perspektiv (2015-2030) og inneholder fem plantemaer: Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping, forskning og utvikling, reiseliv, landbruk og marine næringer og innovasjon i offentlig sektor. Plandokumentet har flere mål innen hvert av plantemaene.

Hovedpunktene fra forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon og forslag til
besøksstrategi er innarbeidet i forslag til VINN Agder. Saksordfører er Alf Gottfred Møll fra Fremskrittspartiet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo