Bystyret 23. april 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 57/15: Høring – Endringer i alkoholregelverket

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om endringer i alkoholregleverket til høring. I gjeldende rett opphører alle bevillinger til å selge og skjenke alkoholholdig drikk 30. juni, året etter at nytt kommunestyre er valgt. Dette innebærer at alle som har salgs- eller skjenkebevilling må søke på nytt om ny bevilling hvert fjerde år. Forslaget fra departementet innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke løper ut etter fire år, men kan videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Det legges fram forslag til to alternative løsninger, og det bes særlig om høringsinstansenes syn på hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.

Varaordfører Even Tronstad Sagebakken orienterer om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo