Bystyret 23. april 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 50/15: Høringsuttalelse – Forslag til regional transportplan Agder 2015-2017

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder har lagt forslag til Regional transportplan Agder 2015-27 (RTP) ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 30. april 2015. Planforslaget er utarbeidet av fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, og skal tilrettelegge for at Agderfylkenes målsetting om å utvikle et konkurransedyktig og
fremtidsrettet transportsystem nås. RTP vil være et viktig strategisk dokument i landsdelens innspill til neste rullering av Nasjonal transportplan 2018-2027. En legger opp til at RTP skal sluttbehandles i fylkestingene i juni 2015.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo