Bystyret 23. april 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 49/15: Høringsuttalelse – Forslag til kommunedelplan E39 Døle Bru – Livold

9. mars 2015 ble forslaget til kommunedelplanen med konsekvensutredning for E39 Døle Bru – Livold lagt ut til offentlig ettersyn fra Statens vegvesen. Alle de tre alternativene gjennom Mandal er konsekvensutredet i forhold til naturmangfold, landskapsbilde, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, støy, luftforurensing og prissatte konsekvenser.

Det er også utarbeidet temarapporter om næringsliv, ytre miljø, risiko og sårbarhet, trafikk, kollektivtrafikk, rasteplasser og bruer. I hovedrapporten er alle hovedtrekkene samlet og alternativene vurdert opp mot hverandre. På den bakgrunnen har vegvesenet konkludert med at rød trasé bør velges gjennom Mandal, og grønn trasé i Lindesnes. Bystyret har behandlet denne strekningen 3 ganger tidligere. Når vegvesenet har vurdert alle høringsuttalelser og foretatt eventuelle endringer vil bystyret få kommunedelplanen tilbake for å fatte endelig vedtak.

Saken starter med et spørsmål om habilitet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo