Bystyret 19. mars 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 25/15: Kommunereformen – Høringsutkast planprogram Nye Lindesnes

PS 25/15: Kommunereformen – Høringsutkast planprogram Nye Lindesnes

I det siste bystyremøtet før sommeren i 2014 vedtok bystyret å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere om Mandal kommune bør slå seg sammen med andre kommuner samt gi en anbefaling om hvilke kommuner som bør gå sammen til en ny og større kommune. Nå foreligger et utkast til planprogram for Nye Lindesnes og det er nå opp til bystyret å komme med eventuelle innspill til dette.
Ordføreren lanserte også en ekstrasak i forbindelse med kommunereformen der Mandal kommune har muligheten til å innta en observatørrolle i forhold til Knutepunkt Sørlandet og samtalene i kommunene som ligger øst for Mandal angående samme sak.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo