Bystyret 19. februar 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 5/15: Avvikling lokal kommunal kontantstøtte for 2-åringer

Som en del av prosjektet med å kutte kostnader i kommunen ble det vedtatt under budsjettmøtet den 11. desember 2014 å avvikle den kommunale kontantstøtten som ble innført to år tidligere. Dagen etter ble det sendt ut skriftlig informasjon om avviklingen fra 1. januar 2015 til 10 kontantstøttemottakere med siste utbetaling 12. januar <--more-->

Flere mottakere reagerte på «lovligheten» i å avvikle kontantstøtten uten et rimelig forhåndsvarsel. Ordfører, kommunalsjefer og enhetsleder ble kontaktet både pr. telefon og epost. Saken førte også til oppslag i både Lindesnes avis og i Fædrelandsvennen.

Advokat Gro Hamre ble kontaktet for juridisk rådgivning. Alle skriftlige vedtaksbrev knyttet til kommunal kontantstøtte ble gjennomgått. Teksten i vedtaksbrevene var ikke likelydende, da de eldste vedtakene manglet en formulering om at «kontantstøtten innvilges under forutsetning av at bystyret viderefører ordningen i 2015».

Rådmannen ble rådet til å behandle mottakerne av kommunal kontantstøtte ulikt utfra om det enkelte vedtak hadde med et slikt forbehold eller ikke. Det ble anbefalt at mottakere med vedtak uten forbehold burde gis tid til omstilling i inntil 6 måneder. Rådmannen ble på denne bakgrunn bedt om å fremme sak om tidspunkt for avvikling av den
kommunale kontantstøtten i første bystyremøte etter nyttår. Ny skriftlig informasjon til alle kontantstøttemottakere ble derfor sendt ut 22. desember der det ble opplyst at bystyret skal behandle tidspunkt for avvikling i februarmøtet.

Til bystyret har rådmannen utformet tre alternativer for avvilkling av den kommunale kontantstøtten. Saken starter med et spørsmål om habilitet da en av bystyrets representanter er blant de berørte familiene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo