Bystyret 19. februar 2015

Tilbake til arkiverte møter

PS 10/15: Vannforskriften 2. høringsrunde

Vannforskriften ble vedtatt ved kongelig resolusjon i 2006, med ikrafttredelse fra 2007. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven og forvaltes av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.

Mandal kommune deler på en prosjektlederstilling for arbeidet med vannforskriften med flere andre kommuner. Prosjektlederen, som dekker Mandalsvassdraget, Audna og Lygnavassdraget, er Stig Skjævesland. Han orienterte bystyret i mai 2013 om det pågående arbeidet. Det er utarbeidet omfattende dokumenter som nå er til høring. Inga Fjeldsgaard fra Arbeiderpartiet orienterer om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo