Bystyret 18. desember 2014

Tilbake til arkiverte møter

PS 165/14: Høring strategiplan SSHF 2015-2017

Sørlandet sykehus Sørlandet Sykehus HF har siden april 2013 arbeidet med Strategiplan 2015-2017. I sitt høringsbrev datert 05.09.14 ber SSHF høringsinstansene om å gi tilbakemelding både på planprosess og innhold i høringsdokumentet. Sykehuset har bedt om at høringsinnspillene gis i egen mal. Malen følger kapittelinndelingen i strategiplanen. Siden mange av områdene behandles flere steder i planen, ut fra noe forskjellig innfallsvinkler, bærer også høringsinnspillene preg av noe gjentakelse. Dette er forsøkt begrenset ved å bruke henvisninger.

Arbeidet med Strategiplanen har skjedd parallelt med Utviklingsplan 2030 og grunnlagsarbeid fra utviklingsplanen har vært benyttet som bakgrunn i arbeidet med Strategiplan 2015–2017. Mandal kommunes høringsinnspill til strategiplanen bygger også på de faglige vurderinger som fremkommer i høringsinnspillene til Utviklingsplan 2030. Høringsuttalelsen er basert på innspill fra Helsenettverket i Lindesnesregionen samt enhetene i helse og omsorg.

Alf Gottfred Møll fra Fremskrittspartiet orienterer om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo