Bystyret 6. november 2014

Tilbake til arkiverte møter

RS 64/14: Handlingsplan – Brannsikring tett trehusbebyggelse i Mandal kommune

trehusmandal Brannen i Lærdal januar 2014 viste oss alle hvor fort et sted kan endre og miste sin identitet. Mandal har også hatt sin bybrann som rammet trehusbebyggelsen i kommunen i 1810 og etter brannen ble det vedtatt at den avbrente delen av Mandal burde gjenreises etter en reguleringplan. Gatene burde anlegges bredere og mer regelmessig enn før, og husene bygges opp igjen med bedre brannsikring. I forhold til brannsikring var det hovedsakelig forhold rundt skorsteiner, bakerovner og smier som ble vektlagt. Reguleringsplanen ble først godkjent i april 1811 og gjenreisingen av hus kunne starte. Hoveddelene av gatestrukturen og bygningene som vi kjenner den i dag, i blant annet Nordgata, deler av Store Elvegate, Klokkerbrotet og ”Torvet”, stammer fra nevnte reguleringsplan. Bebyggelsen fremstår i dag som tett trehusbebyggelse. I alt brannsikringsarbeid er det personsikkerheten som skal ha førsteprioritet; verneverdige enkeltbygninger og bebyggelse er ikke noe unntak.
Brannsikkerhetstiltak som er rettet mot personvern, er ikke tatt med i denne planen, men rådmannen understreker at det er en selvfølge at også dette ivaretas i forbindelse med brannsikring av verneverdig bebyggelse. Personsikkerheten kommer alltid først.

Formålet med handlingsplanen er å komme frem til og iverksette effektive brannsikringstiltak som kan forhindre en ødeleggende storbrann i tett trehusbebyggelse i Mandal kommune. Saken starter med en kommentar fra Alf Erik Andersen fra FrP.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo