Bystyret 6. november 2014

Tilbake til arkiverte møter

PS 146/14: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Jenseodden

Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS meldte i juli 2013 om oppstart av detaljregulering for Jenseodden småbåtanlegg. Planområdet er i Kommuneplanen avsatt til hovedsakelig LNF-område på land, og natur, fiske, friluftsliv og ferdsel i sjø. Planen grenser til reguleringsplanen for Jensebukta i vest, og reguleringsplanen for Skogsøy i øst. Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåtanlegg i sjø, med tilhørende redskapsboder og parkering. Det er i tillegg foreslått regulert gang- og sykkelvei på strekningen mellom tilgrensende planer i vest og øst, Jensebukta og Skogsøy.

Førstegangsbehandling av planforslag for Jenseodden var til behandling i Planutvalget 14. mai og nå skal denne behandles på nytt etter at det har kommet inn innsigelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Norsk maritimt musem og advokatfirma Wigemyr & Co DA.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo