Bystyret 6. november 2014

Tilbake til arkiverte møter

PS 144/14: Høring utviklingsplan SSHF 2030

Sørlandet sykehusSørlandet sykehus har siden 2012 arbeidet med Utviklingsplan 2030. Arbeidet med Utviklingsplan 2030 har blitt mer omfattende og tatt lengre tid enn først planlagt. I møte 27.02.14 vedtok styret for SSHF forlengelse av opprinnelig høringsperiode til 01.09.14. Det ble i dette møtet stilt krav til en tettere dialog og samhandling med kommunene i den vider prosessen. Styret vedtok at det skulle utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse av de foreslåtte driftsmodellene i Utviklingsplan 2030.

Kommunene og sykehuset har samarbeidet om ROS- og samfunnsanalysen. Resultatet av disse analysene ble ferdigstilt 15.09.14. Høringsfristen har blitt forlenget til 15.11.14. Sørlandet sykehus har bedt om høringsuttalelser i forhold til både prosessen og innholdet i høringsdokumentet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo