Bystyret 6. november 2014

Tilbake til arkiverte møter

PS 143/14: Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme

Mandal kirke

Agder og Telemark bispedømmeråd nedsatte i desember 2013 et utvalg for å vurdere soknestrukturen og prostistrukturen i bispedømmet. Utvalget har i august 2014 levert en rapport som ble framlagt for bispedømmerådet i møte 08.09.14. Bispedømmerådet tok utvalgsrapporten til orientering og vedtok å sende denne på høring til berørte instanser før bispedømmerådet vil realitetsbehandle saken. Høringsfristen er satt til 15. november 2014. Saken starter med et spørsmål om habilitet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo