Bystyret 7. november 2013

Tilbake til arkiverte møter

PS 99/13: Reguleringsplan for Skinsnes – Prinsippvedtak utbyggingsavtale

Formålet med reguleringsplanen for Skinsnes, vedtatt 07.03.13, har blant annet vært å transformere industriområdet til handelsområde, samt legge til rette for fortetting av boliger i området mellom Søren Jaabæksvei og Mandalselva. I forbindelse med dette har det vært viktig å sikre gode infrastruktur for både bilister og myke trafikkanter, støyskjerming for boliger som blir berørt og gode grøntarealer for allmennheten. Saksordfører er Paul Storholt fra Fremskrittspartiet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo