Bystyret 7. november 2013

Tilbake til arkiverte møter

PS 97/13: Rapport over kommunens finansforvaltning pr. 31.08.13

Rådmannen skal rapportere til bystyre om status for kommunens porteføljer i forbindelse med tertialrapportering pr. 30. april og pr. 31. august. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport til bystyret som viser utviklingen gjennom året, og status ved utgangen av året. Tidligere har denne rapporteringen vært en del av den ordinære tertial/månedsrapporteringen, men fra 2012 er rapporten lagt frem som egen sak, slik at det blir mer oversiktlig og mer i tråd med Forskriften. Saksordfører Svein Seljom fra Høyre orienterer om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo