Kristiansand kommune

Kristiansand kommune

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Åse Lill Kimestad, AP om «Haydom»

Interpellasjon ved repr. Åse Lill Kimestad, AP om «Haydom»

Saken angående samarbeid med Haydom har vært behandlet to ganger av dette bystyret.13.11.2015 ba bystyret om forslag til oppdatert handlingsplan på bakgrunn av en rapport fra en tidligere nedsatt arbeidsgruppe.

Denne rapporten ble behandlet den 18.2.16 og følgende ble vedtatt: «Det settes av et beløp på kr 50 000 i året fra 2017 til videreføring av samarbeidet med Haydom. Bystyret øremerker kr 15 000 til utdanning for foreldreløse og funksjonshemmede barn. Det settes ned ei arbeidsgruppe som får ansvar for å disponere summen til Mandals og Haydoms
beste. BU tas med i denne gruppa. Dagens arbeidsgruppe lager et notat til administrasjonen om dette.

Dette notatet ble utarbeidet, og administrasjonen bekreftet at notatet var mottatt. Det ble også understreket at gruppa som ble foreslått i notatet, arbeider selvstendig ihht bystyrevedtaket omgir en årlig rapport på hvordan bevilgningen var brukt. Vi ble ønsket lykke til med arbeidet.

Stor var vår overraskelse da vi fikk beskjed om at det ikke er satt av penger til Haydom-samarbeidet i 2017 og at vedtak om samarbeid ikke vil gjelde. I budsjettvedtaket var det ei liste over tiltak som skulle videreføres. Haydom var ikke der. Bystyret er godt kjent med det gode og langvarige samarbeidet med Haydom. Samarbeidet mellom Mandal kommune og Haydom har spesielt hatt god effekt i utviklingen av Haydom by, både når det gjelder infrastruktur og demokratioppbygging. Mandal kommunes kompetanse er bitt brukt på flere
viktige områder. Gjennom dette samarbeidet har også foreldreløse barn fått utdanning.

Vi har gjennom flere reportasjer de siste ukene sett hvor stort engasjement det er i Mandals befolkning for Haydom. Utsendinger fra Mandal videregående, fra GE Healthcare og fra konfirmantene har fortalt om sterke inntrykk.
Ordfører – beløpet fra Mandal kommune er ikke stort, men det har både en praktisk betydning og en symbolsk betydning. Et formelt samarbeid er med og løfter prosjekter inn mot både hjelpeorganisasjoner og Tanzanianske myndigheter.

Interpellanten vil da spørre om ordføreren har med begrunnelsen i et budsjettvedtak formelt avsluttet et vedtatt samarbeid med Haydom.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo