Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 9/17: Innføring av rammeplan for Kristiansand kulturskole

SAK 9/17: Innføring av rammeplan for Kristiansand kulturskole

Kristiansand har siden 1960-tallet hatt en ledende rolle i norsk kulturskoleutvikling. Man var først ute blant storbyene med å etablere denne type institusjon og det var senere en utdanningsminister fra Vest-Agder som sørget for lovfesting som gjorde «kulturskolefenomenet» til en nasjonal bevegelse.

Til tross for lovfesting av skoleslaget i opplæringslova, har det aldri kommet lov eller forskrift som regulerer innretning, formål eller læreplaner for landets kulturskoler. For å bøte på dette behovet har kommunenes interesseorganisasjon for kulturskolefeltet, Norsk kulturskoleråd, laget en rammeplan som fyller dette formålet.

Det er ventet at denne planen vil danne rammen for undervisningen i de fleste norske kommuner. Bystyret innbys derfor til at denne blir gjort gjeldende også for kulturskolevirksomheten i Kristiansand. På de områder Kristiansand har kommet lenger enn det planen legger opp til, foreslås det at våre fortrinn fortsatt skal være gjeldende.

Lydfilen starter med et innlegg ved repr. Harald Sødal fra KrF

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo