Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 8/17: Rullering av Boligsosial handlingsplan, 2017-2020

SAK 8/17: Rullering av Boligsosial handlingsplan, 2017-2020

Boligsosial handlingsplan er rullert i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens nasjonale utviklingsprogram for boligsosialt arbeid, som har pågått i perioden 2013-2016. Arbeidet har vært tverrsektorielt, med forankring i rådmannens ledergruppe.

Boligsosial handlingsplan, 2017-2020 er førende for satsinger og prioriteringer i arbeidet rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen beskriver tiltak som må gjennomføres i perioden, for å redusere omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet og sikre at flere opplever å ha gode, stabile boforhold.

Hovedmål og innsatsområder i planen korresponderer med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, «Bolig for velferd» 2014-2020. Kommunen har søkt deltakelse i Husbankens nye kommuneprogram for å følge opp regjeringens satsinger gjennom å implementere Boligsosial handlingsplan, 2017-2020.

Tiltakene i planen er utarbeidet på bakgrunn av det lokale utfordringsbildet som både er fremkommet gjennom programarbeidet og i arbeidet med Eierskapsmeldingen for Kristiansand Boligselskap KF. Tiltak som Bystyret har vedtatt i forbindelse med oppfølging av eierskapsmeldingen er innarbeidet i planen. Hovedutfordringene som er identifisert i kommunens boligsosiale arbeid er i stor grad knyttet til samhandling og koordinering samt utfordringer relatert til å løse bolig- og tjenestebehov.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo