Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 6/17: Mulig avvikling av kommunale lånegarantier til oppføring av private barnehager

SAK 6/17: Mulig avvikling av kommunale lånegarantier til oppføring av private barnehager

I forbindelse med behandling av «Søknad om kommunal lånegaranti – Vågsbygd Fus barnehage» i januar 2015, vedtok bystyret at de skulle bli forelagt en sak om mulig avvikling av lånegarantier til oppføring av private barnehager.

Pr. dags dato har kommunen kausjonert for 17 aktive kommunale lånegarantier til private barnehager. Kommunale lånegarantier kreves ikke lenger for at private barnehager skal få
Husbanklån, men kan kreves dersom barnehager blir dyrere enn det Husbanken regner at det er reell pantesikkerhet for. Husbanken gir også lån til tilbygg/utvidelser av eksisterende barnehager og til utbedring av barnehagebygg som er eldre enn 15 år.

Kommunale lånegarantier til nye barnehager benyttes i dag i hovedsak som simpel kausjon for byggelån og har i praksis ingen verdi for barnehagene etter at byggelånet er innfridd.

Selv om det ikke er store ulemper for kommunen, ser rådmannen det ikke lenger som hensiktsmessig å gi kommunale lånegarantier til nye private barnehager. Dette skyldes at lånegarantiene i praksis kun brukes til å få bedre vilkår i forhold til byggelån.

Eksisterende private barnehageeiere vil i noen tilfeller se det nødvendig å utvide, relokalisere/reetablere eller totalrenovere barnehagen. Langt fra alle private barnehager i kommunen er eid av kjeder eller personer med store økonomiske muskler. Kommunen har flere foreldre-eide barnehager, barnehager eid av stiftelser og enkeltstående barnehager eid av privatpersoner.

Uten kommunal lånegaranti kan disse få problemer med å få innvilget byggelån til å ta nødvendige grep for at barnehagen kan fortsette å eksistere. Det sees derfor som hensiktsmessig at muligheten for kommunal lånegaranti ikke utelukkes for dem. Lånegarantiene forslås tidsbegrenset til 5 år.

Inngåtte lånegarantier gjelder inntil de er nedbetalt, eller barnehagen selv løser ut lånegarantien ovenfor Husbanken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo