Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 5/17: Kristiansand Kino Holding AS – eierskapsmelding del 3

SAK 5/17: Kristiansand Kino Holding AS – eierskapsmelding del 3

En eiermelding skal inneholde prinsipper for kommunens overordnede eierstrategi og rutiner for eierstyringen. En skal klargjøre intensjonen med eierskapet i det aktuelle selskapet, etablere forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten, klargjøre rutiner for rapportering og eventuelt også definere en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.

Strategien bør inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte selskap, slik at selskapene vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsettinger med sitt eierskap.

Kristiansand Kino Holding AS eies 100 % av Kristiansand kommune hvor selskapets formål er å utøve eierskap i de to heleide datterselskapene Kristiansand Kino Eiendom AS og Barnefilmfestivalen AS, samt i KinoSør AS (51 % eierskap) og alt som herved står i forbindelse, samt eventuelt å opprette nye datterselskap og utøve eierskap i disse.

I tillegg til prinsippene som ligger i bunn i kommunens overordnede eierskapsmelding så behandlet bystyret i 2009 eierskapsmelding del 2 for selskapet. Rådmannen fremmet så en eierskapsmelding del 3 for selskapet i 2013 som først ble utsatt etter behandling i kommunalutvalget i januar 2013 med et vedtak om å utsette denne inntil bystyret vedtak om vurdering av salg/nedsalg var ferdig behandlet.

Etter at denne saken var behandlet av bystyret fremmet rådmannen samme sak på ny. Da ble det vedatt å utsette saken for avklaring i selskapets styre og videre fremdrift etter Bystyrets nylige vedtak om nedsalg.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo