Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 4/17: Oppdatering av finansreglementet

SAK 4/17: Oppdatering av finansreglementet

Kommunens gjeldende finansreglement ble vedtatt av bystyret i september 2014. Dette skal vedtas minst én gang hver bystyreperiode. Det er nå behov for en oppdatering, både når det gjelder langsiktige finansielle midler, det vil si energiverksfondet og gjeldsforvaltningen.

Det foreslås blant annet en betydelig reduksjon i avkastningsmålet, etableringen av eiendom som ny aktivaklasse, samt enkelte andre strategiske endringer i porteføljen. Ansvaret for tildeling og avvikling av porteføljeforvaltning foreslås flyttet fra politisk til administrativt nivå. På gjeldssiden foreslås en begrensning knyttet til kortsiktig refinansieringsrisiko, samt enkelte presiseringer om rentesikring.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo