Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 23/17: Fritak for eiendomsskatt – skal kommunen frita eiendommer – og i så fall hvilke eiendommer?

SAK 23/17: Fritak for eiendomsskatt – skal kommunen frita eiendommer – og i så fall hvilke eiendommer?

Kristiansand kommune har eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen i henhold til eiendomsskatteloven. Kristiansand har hatt eiendomsskatt siden midt på 1950-tallet. I 2016 var eiendomsskattesatsen 6,2 ‰ av taksten, og den er satt ned til 6,1 ‰ i 2017.

Skattetakst er «forsiktig markedsverdi» redusert med reduksjonsfaktor bestemt ved omtaksering i 2010-2011; dvs. normalt litt under 40 % av markedsverdi.

En del eiendommer har obligatorisk fritak etter eiendomsskattelovens § 5, og bystyret kan i tillegg velge å frita enkelte typer eiendommer etter § 7. Bystyret har tidligere år vedtatt at det kun skal gis fritak for eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7a.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo