Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 12/17: Flekkerøyveien 8 og 10 – 1/118 og 1/246 – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 12/17: Flekkerøyveien 8 og 10 – 1/118 og 1/246 – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger i Alsåsen, sentralt på Flekkerøy like ved rundkjøringen. I samme område er også kollektivknutepunkt og en større parkeringsplass med park and ride-mulighet etablert. Planområdets samlede areal er ca. 2 650 m2 og er i dag bebygget med et bolighus.

Hensikten med planen er utbygging av eiendommene med leilighetsbygg i inntil 5 etasjer. Første etasje med inngang fra bakkenivå skal benyttes til forretning/tjenesteyting. Grad av utnytting er 900 m2 BYA og det foreslås inntil 16 leiligheter. Parkeringsformål foreslås på
bakkeplan i bakkant mot terrenget.

Reguleringsplanen vil bidra positivt for utviklingen av områdesentret på Flekkerøy med flere næringslokaler og leiligheter samt bidra til en estetisk oppgradering av området. Det er positivt med utbygging som skjer i nærhet til kollektivknutepunkt. Planen skal også bidra med lekeplass og stikobling til grøntområdet nordøst for planområdet samt delvis oppgradering av kvartalslekeplass ved Flekkerøy skole.

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten har i løpet av prosessen vært opptatt av arkitektonisk utforming og hvordan prosjektet henvender seg mot sentrumsområdet. En viktig del av planarbeidet har vært høyder og arkitektur, men spesielt utforming av arealet foran blokka, trafikk og parkering. Utforming av prosjektets første etasje har vært et tema. Endringer etter høring består i hovedsak av justert løsning for torg, ny løsning for avfallshåndtering, samt mindre justeringer i bestemmelsene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo