Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 11/17: Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2017-2020

SAK 11/17: Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2017-2020

Det er utarbeidet forslag til Avfallsplan for perioden 2017-2020, med tittelen «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering». Tittelen sammenfaller med visjonen som ble formulert for Avfall Sør i forbindelse med arbeidet med konsernstrategi vinteren 15/16.

Målsettinger fra konsernstrategien er tatt videre og konkretisert i den nye avfallsplanen.

Prosjektledelsen for planen har ligget hos Avfall Sør, og skrivearbeidet er utført i egenregi. Kommunene har vært deltakere i prosessen med ny plan både gjennom arbeidsmøter i administrativt utvalg (AU), gjennom orientering i politiske forum våren 2016 og behandling av
høringsforslaget høsten 2016. Styret i Avfall Sør Husholdning har også hele tiden vært involvert i planarbeidet og problemstillinger i planen.

Planen ble sendt på høring til de offentlige instanser og organisasjoner som man antok ville bli mest berørt av forslagene. Høringen ble kunngjort i regionens aviser, samt lagt ut på Avfall Sørs og eierkommunenes hjemmesider. Det kom inn to høringsuttalelser, som ikke medførte endringer i planen. I forbindelse med behandlingen i By- og miljøutvalget i Kristiansand kommune ble det vedtatt to ekstra anbefalinger, som er ivaretatt. I forkant var innbyggerne involvert gjennom spørreundersøkelser og oppfordringer til å sende inn innspill.

Endelig plandokument ble godkjent av styret i Avfall Sør Husholdning 4.november 2016.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo