Kristiansand kommune

Bystyret 23. november 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 165/16: Prinsippvedtak om bompengefinansiering i Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen

SAK 165/16: Prinsippvedtak om bompengefinansiering i Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen

I september behandlet Formannskapet høringsuttalelse til forslag til prinsippvedtak om bompengefinansiering av Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Et justert forslag til prinsippvedtak ble behandlet av styringsgruppen for bymiljøavtalen i oktober og besluttet oversendt Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for å fatte endelige prinsippvedtak.

Prinsippvedtaket er det formelle grunnlaget for å be om forhandlinger med Staten. I oversendelsen til Samferdselsdepartementet vil også forslag til tiltaksportefølje følge prinsippvedtaket. Det er viktig å understreke at den endelige tiltaksporteføljen vil være et resultat av forhandlingene med Staten og endelige lokalpolitiske prioriteringer. Forslag til tiltaksportefølje følger saken for å synliggjøre behov og vise at det er realisme i lokale og
regionale myndigheters tilnærming til de målsetningene og prinsippene som ligger til grunn for å inngå bymiljøavtaler.

Det har vært diskutert i hvilke grad det er avgjørende å fatte prinsippvedtaket og sende saken inn til departementet før årsskiftet. Både Statens vegvesen og administrasjonen i Kommunen samt Vest-Agder fylkeskommune mener dette er viktig av to hensyn. Dels at saken er godt bearbeidet og at de delene som eventuelt vil bli justert først vil ha et grunnlag for justering når forhandlingene er i gang. Dessuten går departementets arbeid med nasjonal
transportplan inn i sluttfasen etter nyttår og en oversendelse nå vil øke oppmerksomheten om forslaget fra Kristiansandsregionen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo